Kristlikul muusikal on ka tänapäeval roll

Nagu Eesti Kiriku lehel täheldati juba aastaid tagasi, jõuab kristlik sõnum inimesteni aina enam muusika kaudu, eriti kui asi puudutab nooremat põlvkonda.

Alates vahvatest festivalidest kuni suurte kontsertideni - kristlik muusika pole kindlasti kuhugi kadunud ka Balti riikides. Sellel on ja jääb alati olema suur roll nii Lätis, Leedus kui ka Eestis.

22 Dec 2019